Uncategorized

Pointe Sima 20 (2013)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prošlo je tačno 20 godina od kada se prvo Pointe pojačalo model “Sima” pojavilo  na tržištu.

Originalna verzija pojačala “Sima” kao i njegove verzije “MK2” i “Jubilee” su najuspešnija pojačala Pointe brenda.

Za 20-godišnjicu ponovo smo razmotrili originalni koncept; pre dvadesest godina smo želeli da ponudimo pojačalo kvalitetnog zvuka i razumne cene.

Sada je originalna ideja unapređena u želji za dizajniranjem pojačala koje će zvukom i izgledom moći da stane rame uz rame sa najboljima u svojoj klasi.

Dizajn prednje ploče pojačala “Sima 20” sličan je originalnom dizajnu, prvaougaonog oblika sa dva kruga, jednostavno i elegantno.

Kućište je malo veće u odnosu na originalnu verziju “Sima” pojačala, i što je veoma bitno poboljšanih karakteristika, robusnije je, vrhunske završne obrade sa 3D gravirom i namenski dizajniranim i izrađenim dugmadima od punog aluminijuma. U cilju elegantnijeg izgleda upotrebljena je led dioda prijatnog belog svetla, koja pokazuje kada je pojačalo uključeno.

Kućište je komplento izrađeno od aluminijuma, koji je izabran zbog svojih izvrsnih karakteristika, kao što su nemagnetičnost i veoma niska rezonatna frekvencija, koje pozitivno utiču na zvuk. Već robusno kućište je iznutra dodatno učvršćeno, što uz sjajno promišljen sistem ventilacije pruža stabilne mehaničke i termičke uslove za rad pojačala.

Masivan daljinski ispravljač  izrađen iz punog bloka aluminjuma kojim se kontroliše glasnoća se isporučuje kao standard.

Pored daljinske kontrole glasnoće ostale funkcije su svedene u skladu sa opštim konceptom, prekidač za uključivanje/isključivanje smešten je na zadnjem panelu, dok su na prednjem panelu selektor sa 4 linijska ulaza i potenciometar za glasnoću.

“Sima 20” možda napominje svog dvadeset godina starog prethodnika spoljnim izgledom i  dimenzijama, ali unutra je sve drugačije. Jedina sličnost je što se u oba modela koriste lampe EL84.

Rođenje pojačala “Sima 20” je dodatno podstaknuto i činjenicom da smo sticajem srećnih okolnosti uspeli da dođemo u posed veće količine NOS (New Old Stock – stare zalihe nikad prodatih proizvoda) lampi EL84, proizvedenih u vreme kada su se lampe još uvek proizvodile kvalitetno i tačno prema odgovarajućim specifikacijama. Ove lampe nose “Ei” logo i natpis “Made in Yugoslavia”, ali su zapravo proizvedene u fabrici Tungsram u  Mađarskoj. U današnje vreme mnogo proizvođača lampaških pojačala smatra ove lampe referentnim po kvalitetu izrade i muzikalnosti.

U predpojačavačkoj sekciji su takođe upotrebljene NOS lampe, 2 x ECF80, originalni “Ei” (Jugoslovenski) proizvod.

Ovaj tip lampe je izabran za predpojačavačku sekciju u cilju skraćivanja puta signala: pentoda u ovoj kombinovanoj lampi ostvaruje predpojačanje signala do linijskog nivoa (line level), dok je trioda odgovorna za obrtanje faze, tako da je u putanji signala bilo potrebno upotrebiti samo par otpornika na anodi i par sprežnih kondenzatora.

Podnožija za lampe su keramičkog tipa. Bias se automatski podešava, odnosno nije potrebno ručno podešavanje biasa čak ni pri promeni lampi.

U napajanju se upotrebljeni E-I iron-core transformatori, umesto često korišćenih toroidnih transformatora, što je omogućeno činjenicom da su u pojačavačkoj sekciji upotrebljene lampe EL84. Smatra se da E-I iron-core transformatori zvuče bolje od toroidnih.

Napajanje je izuzetno po svojoj konstrukciji, jer je kao prvi filtrirajući element posle 5AR4 lampe ispravljačice, upotrebljena prigušnica sa dvostrukim C jezgrom posle koje sledi filtritajući kondenzator. Ovakav spoj predstavlja skoro idealno rešenje za sekciju napajanja, jer je skoro bešuman u radu i bez strujnih pikova, što nije slučaj sa najčešće korišćenim  filtriranjem pomoću kondenzatora.

Potpuno simetrični ručno izrađeni izlazni transoformatori su razvijeni kao rezlutat istraživanja i projektovanja različitih Pointe pojačala i predpojačala u periodu posle razvoja modela Sixty. Transformatori su konstruisani sa dvostrukim C jezgrom uz pomoć jedinstvene tehnologije namotavanja i uz odabir specifičnih materijala.

Izlazni transoformatori su projektovani za opterećenja 6-8 ohm-a, ali takođe mogu lepo raditi i sa opterećenjem (zvučnicima) impedanse od 4 ohm-a, jer su projektovani tako da lako izlaze na kraj sa kompleksnim skretnicama i zvučnicima koji su teški za pokretanje.

Topologija pojačala je razvijana u skladu sa finalnim zvučnim performansama. Povratna sprega je veoma niskog inteziteta, otprilike 2.5dB, što omogućava veoma dinamičan i moćan zvuk sa vazdušastim visokim i srednjim tonovima.

Putanja signala je dizajnirana tako da bude što kraća, što je uz kompletnu topologiju pojačala rezultiralo urednim unutrašnjim ožičenjem i skladnim rasporedom komponenti na štampanim pločama.

Sve pasivne komponente (otpornici, kondenzatori, itd) su odabrane na osnovu temeljnih slušnih testova, gde nije ocenjivan kvalitet samo pojedinih komponenti već i njihovog međusobnog uticaja kao i karter odnosno zvuk čitavog(ih) sklopa(ova).

Kao sprežni kondenzatori upotrebljeni su NOS oil-paper kondenzatori, kao i Simens, Panasonic i ELNA Silmic filter i elektrolitski kondenzatori. Svi otpornici su Caddock  metal film.

Sima 20 je kompletno ručno izrađeno pojačalo, uz upotrebu kvalitetnog LC-OFC ožičenja i kvalitetne srebrne lemne žice.

Specifikacije:

Izlazna snaga : 2 x 12 W

Frekventni opseg: 10 Hz – 60 kz (+0/-3 dB, 1W)

Ulazna impedansa: 50 kOhm

Odnos Signal – Šum: 85 dB

Set lampi (cevi): 4 x EL84, 2 x ECF80, 1 x 5AR4

Dimenzije: 365 x 310 x 155 mm

Težina: 12 kg

Cena: EUR 1.490 + PDV
Revije i testovi (na mađarskom jeziku):

“Pobeda Minimalista,”  Audiolife, Januar 2014

“Nije jednostavno,” Hifi Piac, Februar 2014

“Kao kod ognjišta,” Hangzásvilág, Maj 2014