Pointe Delica (2013)

Kada je početkom 2013 godine, prodat poslednji primerak modela “Sixty”, perjanice Pointe serije pojačala, odlučili smo da proizvodnju počnemo iznova i dizajnirali novo kvalitetno pojačalo naprednih karakteristika. Želeli smo da kreiramo besprekorno pojačalo, sa još više zvučnih finesa, savršenijeg dizajna i u nižem cenovnom rangu u odnosu na model “Sixty”.

Lista naših želja je realizovana uz neke kompromise: morali smo da se oprostimo od nekih specijalnih karakteristika “Sixty”- ja, kako bismo postigli bolji kvalitet zvuka po nižoj ceni. Tako je ručno podešavanje biasa (podešavanje prednapona rešetke) zamenjeno automatskim, a funkcija mogućnosti promene (od strane korisnik) režima rada, triodni/ultralinearni, koji je predstavljao sjajan koncept, ali prilično skup je morala biti žrtvovana.

Verujemo, ipak, da su zvuk, izgled i cena novog prestižnog modela naknada za učinjeni kompromis. “Delica” sadrži set 6550 cevi (kompatibilnih sa KT-88) u “push-pull” konfiguracijii i izlaznom snagom od 2x40W. Kvalitet je kako spolja tako i unutar aparata izuzetno visok sa “Tung-Sol” napojnim cevima, “Tungsram” i “Ei” NOS cevima u pretpojačavačkom delu, “point to point” lemljenjem i japanskim ručno izrađenim elektronskim delovima, kao što su “Amtrans” sprežni kondenzatori i “Takman” ugljeno-slojni otpornici. Jedna od tradicionalno visokokvalitetnih komponenti “Pointe” pojačala jesu transformatori.

“Delica” je opremljena sa tri superiorna specijalno dizajnirana i izrađena transformatora. Napojni transformator je veći nego uobičajeno, toroidne konstrukcije, dok su izlazni transformatori sačinjeni iz duplog C jezgra, sa odvojenim 4 i 8-omnim izvodima. Sva tri transformatora smeštena su u sopstvena zaštitna kućišta, što je novi dizajn element namenjen naprednim “Pointe” pojačalima. Elegantni sedefasti sjaj kućišta doprinosi atraktivnoj refleksiji svetlosti osam lampi. Upravljačke funkcije su minimalistički svedene, taster za uključivanje uređaja, tasteri za izbor ulaza i potenciometar za jačinu zvuka. Sve funkcije su daljinski kontrolisane.

Daljinska kontrola takođe omogućuje „Mute“ i “Standby” funkcije. Daljinski upravljač je programabilan, tako da kontroliše ne samo “Delica”-u, već, zahvaljujući svojim pametnim funkcijama, može biti uparen sa bilo kojim drugim uređajem, što Vas oslobađa potrebe za držanjem niza daljinskih upravljača u ruci dok slušate muziku, ili gledate filmove. (Štaviše, može biti uparen čak i sa klima uređajem ili daljinski kontrolisanim sistemom rasvete).

Specifikacije:

Nominalna izlazna snaga: 2 x 40 W. Frekventni odziv: 6 Hz – 60 kHz. Ulazna impedanca: 50 kOhm. Izlazna impedanca: 4 ili 8 Ohm. Ulazni napon: 500 mV. Odnos Signal/ Šum: 86 dB. Set cevi (lampi): 4 x 6550, 2 x ECC83, 2 x ECC85. Dimenzije: 380 x 400 x 190 mm. Težina: 20 kg

Cena: 2,500.00 Evra + PDV

Galerija: